Календарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень) icon

Календарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень)

Реклама:Скачати 72.29 Kb.
НазваКалендарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень)
Дата конвертації04.06.2013
Розмір72.29 Kb.
ТипДокументи
джерело

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ЕКОЛОГІЇ

11 клас

17 годин (0,5 год. в тиждень)

п/п

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

Тема 1. Екологія як наука про довкілля (2 год.)

1.
Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля.
2.
Структура сучасної екології та її місце в системі наук.
Тема 2. Природа і людина: системний підхід (2 год.)

3.
Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.І.Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце природи у житті суспільства.

4.
^ Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини у природі. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості.

Масштаби і наслідки антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі.

Практична робота:

Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи”

^ Тема 3. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень( 2 год.)

5.
^ Категорія „забруднення”. Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища
6.
Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем. Стійкість природних і антропогенізованих геосистем.

Практична робота:

Порівняння обсягів і структури забруднення міст України”
^ Тема 4. Проблема деградації природних компонентів( 2 год.)

7.
Поняття „деградація природи”. Основні причини деградації природних компонентів.
8.
Наслідки деградації природних компонентів. Категорія деградована геосистема.

Практична робота:

Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву”
^ Тема 5. Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії (2 год.)

9.
Кругообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу.
10.
Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю.

Практична робота:

Аналіз схем колообігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю”
^ Тема 6. Проблема збалансованого природокористування (2 год.)

11.
Категорія „збалансований розвиток”, її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування.
12.
^ Поняття „невиснажливого природокористування”. Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності.

Практична робота:

Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні”

^ Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть (2год.)Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

^ Навчальні досягнення учнів

2Учень:

розуміє екологію як комплексну складну багатогранну науку про взаємовідносини живої і неживої природи про тактику і стратегію збереження та збалансованого розвитку життя на землі;

знає складну структуру екології яка об’єднує два основні напрямки: теоретичний (класичний) і прикладний

2

Учень:

розуміє сутність складних систем;

роль живої природи в організації біосфери; місце природи у житті суспільства; рушійну силу людського розуму у формуванні ноосфери; місце людини у природі;

досліджує особливості основних етапів взаємодії суспільства і природи;

аналізує наслідки змін і перетворень природних процесів і компонентів природи антропогенною діяльністю.


2

.


Учень:

знає джерела, види забруднень навколишнього середовища, їх негативний вплив на живі організми та здоров’я людей;

розуміє взаємопоєднаність таких категорій як „забруднення середовища” і „стійкість геосистем”;

пояснює залежність стійкості геосистем від біорізноманіття, біомаси і біопродуктивності;

2

Типологія компонентів природи за ступенем стійкості до антропогенних чинників. Поняття стійкого „консервативного” і нестійкого „прогресивного” компонента природи.


Учень:

характеризує взаємопов’язаність понять „забруднення” і „деградація”;

порівнює причини і наслідки деградації компонентів природного середовища;

розуміє небезпечну тенденцію деградації геосистем;

аналізує вплив інтенсивності забруднення на ступінь деградованості геосистем.

2

Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем.


Учень:

розуміє наслідки зміненості ланок колообігу речовин і енергії;

аналізує антропогенні зміни на схемах колообігу речовин і енергії;

співставляє маси природних та техногенних поступлень хімічних речовин у колообіги.


2

. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання. Збалансованість між біологічної продуктивністю і споживанням біологічної продукції.


Учень:

розуміє категорію „збалансований розвиток”;

характеризує етапи еволюції цієї категорії;

уявляє необхідність дотримання збалансованого розвитку, як гаранта невиснажливого природокористування;

аналізує оптимальну модель збалансованого розвитку природокористування України, своєї місцевості;

знає категорії біологічна продуктивність, споживання біопродукції.

2

Категорія „біорізноманіття”. Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна із ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття.

^ Практична робота:

„Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України”;


Учень:

розуміє багатоаспектність категорії „біорізноманіття”;

пояснює причини і наслідки деградації біорізноманіття;

знає основні категорії природозаповідання;

має уявлення про екомережу, як цілісну природоохоронну систему;

розглядає основні структурні елементи екомережі;

аналізує роль міжнародних та національних програм у збереженні біорізноманіття.

3

Тема 8. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території.

Категорія „оптимізація”. Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. Ієрархія цілей організації. Найвищий пріоритет природоохоронної та антропоекологічної функцій. Оптимізація „природного каркасу” території. Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь. Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень.

^ Практична робота:

„Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптимальними показниками”;


Учень:

знає сутність категорії „оптимізація”;

пояснює етапність оптимізації геосистем;

вміє визначати ландшафтно-екологічні пріоритети розвитку регіону з допомогою ранжування видів функцій геосистем;

аналізує територіальну структуру місцевих геосистем на предмет її оптимальності;


Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Календарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень) iconКалендарне планування з "основи безпеки життєдіяльності" 8 клас ( 0, 5 год на тиждень, всього 16 годин )

Календарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень) iconПланування з трудового навчання м. Первомайськ Календарне планування з трудового навчання 1 клас ( 35 год, 1 год на тиждень, резерв 4 год) № п/п Зміст навчального матеріалу к-ть год
Місце праці та професії в житті людини. Трудові традиції українського народу та інших народів світу. Практична робота. Ознайомлення...

Календарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень) iconКалендарне планування з основ здоров’я 1 клас 34 години на рік (1 год на тиждень)
...

Календарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень) iconПланування з природознавства м. Первомайськ Календарне планування з природознавства 1 клас № п/п Зміст навчального матеріалу к-ть год
Грунт. Значення грунту для живої природи і господарської діяльності людини. Урок – дослід

Календарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень) iconРекомендації до складання та перевірки календарного планування вчителів
Навчальний рік 2013/2014 складається з 35 тижнів (І семестр – 16 тижнів; ІІ семестр – 19 тижнів), тому програма розрахована на 35...

Календарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень) iconУкраїнська мова 1 клас 238 годин (7 годин на тиждень) Навчання грамоти
Розподіл годин за тижнями: на одному тижні планувати 4 години на читання і 3 години на письмо, а на наступному тижні – 3 години на...

Календарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень) iconКалендарно-тематичне планування (Інформаційно-технологічний профіль)
Планування розроблено на базі Програми (автори І. О. Завадський Ю. О. Дорошенко, Ж. В. Потапова) для 10-11 класів (академічний рівень),...

Календарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень) iconКалендарно-тематичне планування
Програми (автори І. О. Завадський, Ю. О. Дорошенко, Ж. В. Потапова) для 10-11 класів (академічний рівень), що розрахована на вивчення...

Календарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень) iconКалендарне планування з обж
Надзвичайні ситуації. Що загрожують добробуту людини та суспільства надзвичайні ситуації природного походження ( 2 год. )

Календарне планування з екології 11 клас 17 годин (0,5 год в тиждень) iconПротокол №28. 08. 2013 р
Фізична культура. 5-9 класи програма загальноосвітніх навчальних закладів /автори Т. Ю. Круцевич, С. М. Дятленко, І. Х. Турчик, Н....

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©navch.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи