Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі icon

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі

Реклама:Скачати 49.49 Kb.
НазваРоль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі
Дата конвертації29.07.2013
Розмір49.49 Kb.
ТипДокументи
джерело

Підготувала зав.бібліотекою

Горлівського НВК «ГЗОШ І-ІІІ ст..№ 40-д\с №10 «Джерельце»

Єрмакова Вікторія Володимирівна


РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Шкільна бібліотека є обов’язковим підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, вона органічно поєднує завдання, що стоять в галузі освіти і бібліотечної справи, здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Її діяльність організовується спільно з педагогічним колективом відповідно з планом роботи і нормативними документами, затвердженими директором навчального закладу. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, для належного зберігання, використання і поповнення фонду, гарантує їх цілісність, неподільність. У своїй діяльності шкільна бібліотека керується Законом України “Про загальну середню освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”, Національною доктриною розвитку освіти. Національна доктрина розвитку освіти прийнята II Всеукраїнським з’їздом працівників освіти і затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002року №347/2002 визначає, що «пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують дальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві». Шкільна бібліотека складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову, інформаційну роботу, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання серед учнів, проводячи бесіди, організовуючи книжкові виставки, огляди, лекції, бібліотечні уроки, надаючи індивідуальні і групові консультації. Спільно з учителями та громадськими організаціями шкільна бібліотека проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри, в межах своєї компетенції бере участь  у навчально-виховному процесі, науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, пов’язаній з книгою, навчальним підручником та іншими формами інформації, координує та кооперує  свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів різних систем і відомств для спільних дій. Основні завдання шкільної бібліотеки і шкільного бібліотекаря – прививати дитині любов до книги, навчити учнів користуватися бібліотекою. Також бібліотека забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу вчителям в опануванні знаннями з навчальних предметів, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх, користуватися ними, виховує творчу особистістю, створює умови для формування у молодого покоління гуманістичних, морально-етичних цінностей, засобами художнього слова виховує патріотизм, любов до рідної мови, до народних традицій. Формування освіченої творчої особистості, створення передумов для розвитку здібностей учнів, формування готовності й здатності до самоосвіти – це одна з найважливіших методичних проблем, яку вирішує шкільна бібліотека . Через шкільну бібліотеку, як соціальний інститут, проходить кожна людина. «Однією з істин моєї педагогічної віри є безмежна віра у виховну силу книжки… Розумна натхненна книжка нерідко вирішує долю людини.» - писав видатний педагог В.Сухомлинський. Прогресивні представники української педагогіки завжди розглядали шкільну бібліотеку як найважливішу ланку навчально-виховного процесу. Адже саме вона стає для дитини першою в житті. А книга для людини була, є і буде вічним джерелом знань. Традиційна книжка як твір писемності та друку за своїми ознаками ще не має серйозної альтернативи. Вона і є головним об’єктом діяльності сучасної шкільної бібліотеки. Книжка – не лише джерело інформації, а й засіб залучення школярів до культурних цінностей та їх створення. Протягом століть вона виконує функцію документальної пам’яті народу. Фонди шкільної бібліотеки представлені науково-популярною, довідковою, методичною, художньою літературою,підручниками та навчальними посібниками. Тому шкільний бібліотекар займається вивченням, формуванням, деформуванням, а також різнобічним використанням наявного бібліотечного фонду та організацією довідково-бібліографічного апарату (ДБА). Велика увага приділяється й інформуванню читачів. Для цього створюються «Інформаційні бюлетені нової літератури», діє книжкова виставка нових надходжень «Вернісаж книжкових новин», проводяться години інформації для вчителів-предметників. Таким чином, вчитель одним із перших знайомиться з навчально-методичним забезпеченням того чи іншого предмета. Це робить його обізнаним з реальними можливостями шкільної бібліотеки, що дуже важливо при підготовці до предметних тижнів, олімпіад, підготовці залікових і контрольних робіт. Пропонуючи учням виконати певне завдання, випустити стінгазету, підготувати творчу роботу чи проект, вчитель впевнений, що учень знайде потрібну інформацію в шкільній бібліотеці. До послуг вчителів для вдосконалення їхньої майстерності, розвитку творчості, крім методичної літератури, – передплатні освітянські видання: «Освіта України», «Рідна школа», «Дивослово», «Обдарована дитина», «Все для вчителя», «Позакласний час», «Відкритий урок», «Шкільна бібліотека». Сучасні шкільні програми орієнтовані на формування у школярів уміння самостійно здобувати знання, вести пошук додаткової інформації. Тому в бібліотеці відбуваються консультації біля книжкових полиць, особливо з правил користування довідково-бібліографічним апаратом. Ефективними щодо інформування учнів й вчителів є різноманітні книжкові виставки. Їх тематика різнопланова й охоплює всі напрямки навчально-виховного процесу у відповідності до плану роботи школи. Форми організації виставок теж різні: тематичні книжкові виставки, виставки до предметних тижнів, книжкові виставки-розвали, виставка однієї книги, виставка одного журналу (газетної статті), виставки-подорожі, виставки-кросворди, виставки-загадки, виставки-жах, книжково-ілюстративні виставки, виставки до ювілейних дат. Набувають популярності нетрадиційні виставки з використанням різноманітних експонатів, національної символіки, побутових речей, заставок-символів, репродукцій картин та інших елементів, що привертають до себе увагу читачів-учнів,батьків, педагогів. У системі роботи бібліотеки особливе значення надається проведенню оглядів літератури. Тематика оглядів різноманітна: «На допомогу у вивченні шкільних предметів», «Цей чудовий світ поезії», «Донбас – наш рідний край», «З глибини віків», «Всім серцем любіть Україну», « Співай, моя мово!», «Сторінками твого підручника» та інші, що сприяють формуванню читацьких інтересів, залученню учнів до читання, позитивного ставлення до навчання. Зараз друкується багато нових різноманітних підручників з навчальних предметів. Це обов’язкові підручники, передбачені нормативними документами Міністерства освіти і науки а також альтернативні підручники. Разом з вчителями-предметниками, керівниками шкільних методичних об’- єднань, вчителями-методистами бібліотекар бере участь в обговоренні, визначенні, за яким підручником будуть навчатися учні класу, паралелі, й робить замовлення на одержання нових підручників.

Отже, важлива роль в утвердженні, розвитку, розкриттю багатства рідного слова належить шкільним бібліотекам.

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconМайстер-клас Презентація досвіду роботи педагогів Кислянської сзш з використання здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі
Збереження і зміцнення здоров'я дитини найважливіша функція шкільної освіти. Ми хочемо поділитися досвідом роботи вчителів нашої...

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconШкільна бібліотека як складова навчально-виховного процесу
Головна мета шкільної бібліотеки — надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Успішна реалізація...

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconДодаток 1 до листа коіппо імені Василя Сухомлинського
Методологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі за програмою

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconРішення 11. 12. 2012 №775/24 м. Чернівці
Про ефективність роботи практичних психологів і соціальних педагогів управління освіти міської ради у навчально-виховному процесі...

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconВсе на світі хочем знати, Тому любимо читати
Екскурсія до шкільної бібліотеки «Хто працює навколо нас» Екскурсія до селищної бібліотеки

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconПожежна безпека в приміщеннях шкільної
Щоб запобігти виникненню пожежі в приміщенні шкільної бібліотеки та, у випадку якщо поже­жа все ж таки станеться, уникнути її розповсюдження...

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconСочка Михайло Іванович викладач предмету «Інформатика» Використання в навчально-виховному процесі сучасних методів і форм інноваціних технологій на урок
Мета і завдання методичної комісії: використання сучасних педагогічних технологій у навчанні та вихованні шлях до розвитку творчого...

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconТворча група вихователів «Використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі облкомплексу» Склад групи
Мета: теоретичне обґрунтування виховних практичних досліджень колективу вихователів та вивчення і узагальнення новітніх педагогічних...

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconВолинець В. М., Друченко М. Л., Половян О.Є., Стерехова З. Д
Роль традиційної бібліотеки внз у реалізації проекту створення типової електронної бібліотеки внз

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconІнформація про ефективність роботи практичних психологів і соціальних педагогів системи освіти м. Чернівців у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів
У м. Чернівцях психологічна служба почала свою роботу з моменту створення Центру практичної психології І соціальної роботи (цппср)...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©navch.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи