Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг icon

Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг

Реклама:Скачати 240.45 Kb.
НазваПро затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг
Дата конвертації08.09.2013
Розмір240.45 Kb.
ТипДокументи
джерелоРОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ


29.07.2013

Ромни

114
Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг

Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», з метою забезпечення якісного надання адміністративних послуг:


Затвердити:


 1. Тимчасовий регламент центру надання адміністративних послуг міста Ромни (додаток 1);
 1. Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг міста Ромни суб’єктами надання адміністративних послуг виконавчого комітету Роменської міської ради (додаток 2).Міський голова М.К. Калашник


Додаток 1

розпорядження міського голови

29.07.2013 № 114


^ ТИМЧАСОВИЙ РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг міста Ромни


І. Загальні положення


 1. Тимчасовий регламент центру надання адміністративних послуг міста Ромни (далі – Регламент) встановлює тимчасовий порядок діяльності центру надання адміністративних послуг міста Ромни (далі – ЦНАП), зокрема, порядок дій працівників відділу адміністративних послуг (далі – Адміністратори) та суб’єктів надання адміністративних послуг виконавчого комітету Роменської міської ради і їх уповноважених осіб у ході надання адміністративних послуг.

 2. ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-ІV, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV; вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затвердженими Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

 3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

 4. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється відповідно до принципів:

 1. верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

 2. рівності перед законом;

 3. відкритості та прозорості;

 4. доступності інформації про надання адміністративних послуг;

 5. оперативності та своєчасності;

 6. захищеності персональних даних;

 7. раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

 8. неупередженості й справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та працівників ЦНАП;

 9. доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.


ІІ . Вимоги до розміщення інформації

 1. У приміщенні ЦНАП на інформаційних стендах розміщується інформація про:

 1. графік роботи ЦНАП (дні роботи та прийомні години);

 2. перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;

 3. інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;

 4. адресу, поштовий індекс ЦНАП;

 5. номери довідкових телефонів ЦНАП;

 6. адресу веб-сайту ЦНАП, факс, електронну пошту ЦНАП;

 7. банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

 8. порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через ЦНАП, а також рішень, дій та бездіяльності працівників ЦНАП;

 9. прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАП, номер його / її телефону, адресу електронної пошти;

 10. Положення про центр надання адміністративних послуг міста Ромни.

 1. Перелік адміністративних послуг, бланки заяв та приклади їх заповнення розміщуються на стелажах у вільному доступі. Адміністративні послуги у переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

 2. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ЦНАП у спосіб аналогічний до способу звернення.


ІІІ. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг


9. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

10. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з керівником ЦНАП. Орган, який прийняв рішення про утворення ЦНАП, а також керівник ЦНАП можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

11. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це Роменську міську раду, а також керівника ЦНАП, готує відповідні зміни до інформаційних та / або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.


ІV. Керування чергою у ЦНАП


 1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАП вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.

 2. У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до уповноважених осіб на попередню консультацію з визначених питань або для передачі пакету документів на певну визначену дату (день) та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника ЦНАП. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені керівником ЦНАП години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

 3. ЦНАП може використовувати інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.


^ V. Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП


 1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП.

 2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

 3. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

 4. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

 5. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

 6. У заяві вказується інформація про перелік документів (опис вхідного пакету документів), поданих суб’єктом звернення. Заява складається у двох примірниках.

 7. Суб’єктові звернення надається примірник заяви з описом вхідного пакету документів за підписом та штампом відповідного адміністратора із відміткою про дату його складання, реєстраційний номер заяви. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи.

 8. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в заяві.

 9. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви.

 10. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та / або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

 11. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх неусунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

 12. Усі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів та / або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

 13. У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

 14. Після реєстрації вхідного пакету документів працівники відділу адміністративних послуг формують справу у паперовій та / або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснють її копіювання та / або сканування.

 15. На кожну справу виготовляється реєстраційно-контрольна картка із зазначенням обов’язкових реквізитів (відповідно до додатків 13 та 14 Інструкції з діловодства у виконкомі міської ради). Картки роздруковуються у двох примірниках.


^ VІ. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)


 1. Після вчинення дій, передбачених розділом V цього Регламенту, відділ адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня направляє отримані пакети документів на резолюцію до міського голови, якщо інше не передбачено у заяві.

 2. Після отримання вхідного пакету документів з резолюцією міського голови, відділ адміністративних послуг зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у реєстраційно-контрольній картці справи із зазначенням дати та отримувача від суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено.

 3. Передача справ у паперовій формі виконавцям здійснюється один раз протягом робочого дня (до 16.00 години) шляхом отримання справи представниками суб’єктів надання адміністративних послуг у ЦНАП.

 4. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та / або електронній формі одночасно передаються та / або надсилаються усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

 5. Отримавши справу, суб’єкт надання адміністративних послуг зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати, а також прізвища, імені, по батькові виконавця до реєстраційно-контрольної картки.

 6. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

 7. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

 8. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється відділом адміністративних послуг.

 9. Виконавець зобов’язаний своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника ЦНАП.

 10. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП.


^ VІI. Передача результатів надання адміністративних послуг

суб’єкту звернення


 1. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до ЦНАП, про що робиться відмітка у реєстраційно-контрольній картці.

 2. Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до відповідного реєстру у електронній формі.

 3. Адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання результату надання адміністративної послуги, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений суб’єктом звернення спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

 4. Результат надання адміністративної послуги передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його / її представнику) - при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника; або, у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб: засобами поштового зв’язку або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

 5. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі електронної формі, негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

 6. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратори і керівник ЦНАП.

 7. У ЦНАП зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу / справу у паперовій формі (ксерокопія) та / або електронній формі (відскановані документи): заява суб’єкта звернення та результат надання адміністративної послуги. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.


^ VІIІ. Оскарження результатів надання адміністративних послуг


 1. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через ЦНАП результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної.

 2. Скаргу на результат надання адміністративної послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома суб’єкта звернення.

 3. Скарга, яка подається до ЦНАП, підлягає реєстрації у порядку, встановленому розділом V цього Регламенту. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

 4. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у ЦНАП для доведення до відома скаржника.

 5. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через ЦНАП, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до ЦНАП протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати ЦНАП про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.


ІХ. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших працівників ЦНАП


 1. У ЦНАП здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.

 2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністраторів (працівників) ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

 3. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників ЦНАП є керівник ЦНАП. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника ЦНАП є посадова особа, яка призначає керівника ЦНАП на посаду.

 4. Керівник ЦНАП розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник ЦНАП має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.

 5. Керівник ЦНАП вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників ЦНАП.

Х. Розпорядок роботи ЦНАП


 1. Установити такий графік роботи ЦНАП з надання консультацій та прийому вхідних пакетів документів:

Понеділок: з 8.00 до 15.00

Вівторок: з 13.00 до 20.00

Середа: з 8.00 до 15.00

Четвер: з 13.00 до 20.00

П’ятниця: з 8.00 до 15.00

Субота: з 8.00 до 15.00


 1. У визначені години в ЦНАП здійснюють прийом вхідних пакетів документів та надають попередні консультації працівники відділу адміністративних послуг та уповноважені особи суб’єктів надання адміністративних послуг відповідно до графіку, що затверджується щомісячно. Графік формується відповідно до пріоритетності питань у заявах суб’єктів звернень та записів на прийом до уповноважених осіб( за результатами щомісячного моніторингу).

 2. У графіку також вказуються години чергування у ЦНАП з 17.15 до 20.00 у вівторок та четвер; з 8.00 до 11.30 та з 11.30 до 15.00 у суботу представників відділу адміністративних послуг та уповноважених представників.

 3. Установити за погодженням із профспілковим комітетом (згідно з пунктом 5 розділу 5 Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого комітету Роменської міської ради) для представників відділу адміністративних послуг та уповноважених осіб суб’єктів надання адміністративних послуг виконавчого комітету Роменської міської ради, що будуть здійснювати чергування в ЦНАП, гнучкий графік роботи: у вівторок, четвер з 17.15 до 20.00; у суботу з 8.00 до 11.30 і з 11.30 до 15.00. Для даних представників в день чергування у вівторок і четвер робочий час розпочинається на 2 години 45 хвилин пізніше, а в день чергування у суботу – робочий день п’ятниці напередодні скорочується на 3 години 30 хвилин.

 4. У ЦНАП ведеться журнал обліку годин прийому уповноваженими особами суб’єктів надання адміністративних послуг де вказується дата, початок прийому, закінчення прийому, назва суб’єкта надання адміністративної послуги, прізвище та ініціали особи, що здійснювала прийом та його особистий підпис.

 5. Керівники суб’єктів надання адміністративних послуг місцевого самоврядування забезпечують участь у роботі ЦНАП своїх уповноважених осіб згідно затверджених графіків.


^ ХІ. Діяльність дозвільного центру у складі ЦНАП


 1. Діяльність державних адміністраторів та їх взаємодія з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання регламентується Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» і Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 28 від 12.01.2012 «Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання».


ХІІ. Суб’єкти надання адміністративних послуг виконавчого комітету Роменської міської ради та їх уповноважені представники


 1. Визначити, що відділ містобудування та архітектури, відділ обліку та розподілу житла, головне управління міського господарства, управління праці та соціального захисту населення, управління економічного розвитку, служба у справах дітей є суб’єктами надання адміністративних послуг виконавчого комітету Роменської міської ради.

 2. Визначити, що уповноваженими особами суб’єктів надання адміністративних послуг є: від відділу містобудування та архітектури Литвиненко Ю.А., Пікулицький О.В., Кедя К.Є.; від відділу обліку та розподілу житла Оганесян П.М.; від головного управління міського господарства Черкашина О.І.; від управління праці та соціального захисту населення Цимбал В.Ф., Гринь Н.О.; від управління економічного розвитку Палажченко О.О., Школяренко Е.Т., Субота Т.М., Переваруха Л.В., Кочерга Т.М.; від служби у справах дітей Власенко Л.М.

 3. Керівники суб’єктів надання адміністративних послуг щомісячно не пізніше 20 числа подають начальнику відділу адміністративних послуг подання про включення своїх уповноважених осіб у графік роботи ЦНАП з надання консультацій та прийому вхідних пакетів документів та у графік чергувань на наступний місяць.

^ ХІІІ. Прикінцеві положення


 1. Цей регламент є тимчасовим до затвердження Кабінетом Міністрів України постанови «Про затвердження примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».


Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому О.В. Проценко


Додаток 2

розпорядження міського голови

29.07.2013 № 114


ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг міста Ромни суб’єктами надання адміністративних послуг виконавчого комітету Роменської міської ради


№ зп

Назва послуги

Суб’єкт надання

1

2

3

1.

Включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

Управління економічного розвитку

2.

Надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Управління економічного розвитку

3.

Надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації із землеустрою

Управління економічного розвитку

4.

Поновлення договору оренди земельної ділянки

Управління економічного розвитку

5.

Розірвання (припинення) договору оренди земельної ділянки

Управління економічного розвитку

6.

Надання в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Управління економічного розвитку

7.

Включення до переліку вільних від забудови земельних ділянок комунальной власності, які або права оренди яких виставляються для продажу на земельні торги

Управління економічного розвитку

8.

Надання в оренду індивідуально визначеного нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення), що перебуває у комунальній власності

Управління економічного розвитку

9.

Видача висновку про погодження документації із землеустрою (внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки)

Відділ містобудування та архітектури

10.

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки)

Відділ містобудування та архітектури

11.

Надання містобудівних умов та обмежень

Відділ містобудування та архітектури

12.

Видача дозволу на переведення жилого приміщення в нежиле (або нежилого в жиле)

Відділ містобудування та архітектури

13.

Присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна

Відділ містобудування та архітектури

14.

Надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності на умовах особистого строкового сервітуту

Відділ містобудування та архітектури

15.

Видача дозволу на відключення споживачів від мереж централізованого опалення


Головне управління міського господарства

^ Продовження додатка 2


1

2

3

16.

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов або внесення змін в облікові дані квартирного обліку

Відділ обліку та розподілу житла

17.

Видача ордерів громадянам на житлову площу

Відділ обліку та розподілу житла

18.

Облік громадян, які мають право на отримання кімнат у гуртожитках та надання кімнат у гуртожитках

Відділ обліку та розподілу житла

19.

Видача ордера на вселення в кімнату гуртожитку

Відділ обліку та розподілу житла

20.

Видача ордерів на службове жиле приміщення

Відділ обліку та розподілу житла

21.

Облік громадян, які мають право на отримання соціального житла та надання соціального житла

Відділ обліку та розподілу житла

22.

Видача ордерів при здійсненні обміну жилих приміщень державного і громадського житлового фонду

Відділ обліку та розподілу житла

23.

Відбір громадян, яким надається державна підтримка, з числа тих, хто потребує поліпшення житлових умов

Відділ обліку та розподілу житла

24.

Видача довідки про перебування (не перебування) на квартирному обліку та (або) інших документів, що підтверджують потребу громадянина у поліпшенні житлових умов

Відділ обліку та розподілу житла

25.

Надання акту обстеження та висновку щодо усиновлення (одностороннього усиновлення) дитини

Служба у справах дітей

26.

Рішення про участь батьків у вихованні своїх малолітніх дітей

Служба у справах дітей

27.

Надання дозволу на прийняття у власність малолітньої дитини житла (майна)

Служба у справах дітей

28.

Надання дозволу на тимчасове користування житлом

Служба у справах дітей

29.

Надання дозволу на укладення договору дарування житла (майна) батькам, які мають малолітніх (неповнолітніх) дітей

Служба у справах дітей

30.

Надання дозволу на виділення частки майна у спільній сумісній власності малолітньогї (неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей

31.

Надання акту обстеження житлово-побутових умов та умов виховання малолітніх (неповнолітніх) дітей, висновків органу опіки та піклування до суду про позбавлення батьківських прав батьків, відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав

Служба у справах дітей

32.

Надання дозволу неповнолітній дитині на прийняття у власність житла (майна)

Служба у справах дітей

33.

Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу житла, яке на праві власності (користування) належить малолітній (неповнолітній) дитині

Служба у справах дітей

^ Продовження додатка 2


1

2

3

34.

Надання дозволу на зміну прізвища дитини

Служба у справах дітей

35.

Надання дозволу на укладення договору міни житла, майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина

Служба у справах дітей

36.

Надання дозволу на заставу майна, житла, власникомп (співвласником) якого є малолітня (неповнолітня) дитина

Служба у справах дітей

37.

Встановлення опіки (піклування) над малолітніми (неповнолітніми) дітьми та їх майном

Служба у справах дітей

38.

Надання довідки про те, що діти знаходяться на утриманні батьків

Служба у справах дітей

39.

Надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

Служба у справах дітей

41.

Видача посвідчення опікуна/піклувальника

Служба у справах дітей

42.

Направлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на державне забезпечення

Служба у справах дітей

43.

Видача посвідчення «Ветеран праці»

Управління праці та соціаль-ного захисту населення

44.

Видача посвідчення «Інвалід війни»

Управління праці та соціаль-ного захисту населення

45.

Видача посвідчення «Учасник війни»

Управління праці та соціаль-ного захисту населення

46.

Видача посвідчення «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни»

Управління праці та соціаль-ного захисту населення

47.

Видача посвідчення «Жертви нацистських переслідувань»

Управління праці та соціаль-ного захисту населення

48.

Видача посвідчення «Батьків багатодітної сім’ї»

Управління праці та соціаль-ного захисту населення

49.

Видача посвідчення «Дитини з багатодітної сім’ї»

Управління праці та соціаль-ного захисту населення

50.

Видача посвідчення «Призначення опіки/ піклувальника над недієздатною (обмежено цивільно дієздатною особою)»

Управління праці та соціаль-ного захисту населення

51.

Включення до реєстру фізичних осіб на отримання бюджетної дотації за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби

Відділ адміністративних послугЗаступник міського голови,

керуючий справами виконкому О.В. Проценко

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг iconПро затвердження графіка прийому суб’єктів господарювання та громадян міста представниками адміністративних органів у Центрі надання адміністративних послуг
Про Центр надання адміністративних послуг” та №17 „Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Прилуки...

Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг iconРозпорядження міського голови від 29. 07. 2013 №114 «Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг»
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29. 07. 2013 №114 «Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання...

Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг iconПро затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Прилуки та Орієнтовного переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами ради, комісіями міської ради
«Про створення Центру надання адміністративних послуг в місті Прилуки», з метою створення зручних та сприятливих умов для отримання...

Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг iconПро затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Прилуки в новій редакції
Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”, з метою створення зручних та сприятливих умов для...

Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг iconДодаток 1 розпорядження міського голови 29. 07. 2013 №114 тимчасовий регламент центру надання адміністративних послуг міста Ромни І
Ромни (далі – цнап), зокрема, порядок дій працівників відділу адміністративних послуг (далі – Адміністратори) та суб’єктів надання...

Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг iconРегламент роботи Центру надання адміністративних послуг в місті Ромни (скачати) Затверджено рішенням виконкому міської ради
Центру, координацію їх діяльності у сфері надання адміністративних послуг, порядок їх взаємодії з одержувачами адміністративних послуг,...

Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг iconПро затвердження графіка роботи Центру надання адміністративних послуг міста Прилуки
Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, з метою створення зручних та сприятливих умов для...

Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг iconПро затвердження графіка роботи Центру надання адміністративних послуг міста Прилуки
Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, з метою створення зручних та сприятливих умов для...

Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг iconПро затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг міста Прилуки
Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про адміністративні послуги” та з метою створення зручних та сприятливих умов...

Про затвердження Тимчасового регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Ромни і Переліку адміністративних послуг iconПро затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг міста Прилуки
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою створення зручних та сприятливих...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©navch.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи